TR   | ENG
XI.XI Sonsuzluk Gourmet

NUMEROLOJİDE XI.XI VE X.X

"Sayılar evrene hükmeder" diyen ünlü Yunanlı filozof Pisagor, Tanrı’nın sayıları özellikle bir semboller dizisi olarak ortaya koyduğunu ve bu nedenle sayıların her birinin karakterleri olan birer simge durumunda bulunduğunu belirtmiştir.

Numerolojide XI.XI ve X.X Buna göre , 1 sayısı tektir , hiçbir benzeri olmayan , önsüz – sonsuz yaşamı simgeler. İlahi aklın simgesidir. Aynı zamanda yeryüzündeki insanında simgesidir. 2 sayısı ise evrende var olan dualiteyi gösterir . 3 ise yaşam skalasında doğumu ifade eder. 4 sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün sembolüdür. 5 insanın ve üzerinde yaşadığı dünyanın simgesidir. 6 Evrenin altı yönünü , kuzey, güney, doğu ve batı ile aşağıyı ve yukarıyı simgeler. 7 Evrende her şeyin bir armoni içinde yer aldığının simgesidir. Müzik bilimi 7 nota üzerine kurulmuştur. Ve 10 rakamı ilk dört sayının toplamından oluşur ve mükemmelliğin evrendeki ahengin ve bütünlüğün simgesidir. İşte bizde yağlarımıza isim verirken buradan ilham aldık, hiçbir benzeri olmayan, "Sonsuzluk” ve “Mükemmelliğin Bütünlüğü”

11.11 Numerolojide sonsuzluğu temsil eder, zeytin ağacı da yeryüzündeki tek ölümsüz ağaçtır ve sonsuzdur!

NUMEROLOJİDE XI.XI VE X.X MUDANYA ZEYTİNİ SATIŞ NOKTALARIMIZ © 2011 Onbir Onbir Sonsuzluk Gourmet Extra Virgin Olive Oil
Designed by keyWORDS Yazılım